IE8 accelerator
facebook fun page


                                 Todorci

     

Todork - Dušan Božić
Na teritoriji na kojoj su živeli Tračani i Dačani nalazi se veliki broj votivnih i nadgrobnih kamenih ploča sa reljefima na kojima je prikazano božanstvo koje jaše na konju.
Votivne ploče su obeležja koje se nude božanstvu u zamenu da mu usliši molitve (da mu bogatstvo i sl) Pretstava božanstva, poznata kao trački konjanik, okružena je različitim motivima religijskog karaktera. Kao što su rog obilja, pas, zmija. U oblastima gde se nalaze ove ploče održava se kult sv. Teodora ili sv. Todora. To su Banat, Bugarska i Rumunija. Gde se u februaru održava obredna povorka konja i jahača. Pretpostavlja se da se radi o preživelom i hristijanizovanom kultu koji vodi poreklo od Tračana. Radi se o božanstvu koje jaše na konju i može da putuje izmedju svetova. Kome su u doba Rima gradili hramove i prinosili žrtve.

Todorci su jahači srasli sa svojim konjima. Ogrnuti su belim plastovima.

Todorci - Ana Milojković Omi
Todor - Ana Milojković Omi
Dolaze iz podzemnog sveta. Jašu nocu prve nedelje uskršnjeg posta. Na Todorovu subotu. Jašu u povorkama ispred svog vođe koji se zove veliki Todor. Za koga se priča da je hrom, ali najmoćniji. Narod ih se strašno plašio i verovali su da Todorci gaze svakoga ko im se nađe na putu.
Osim sa kultom tračkog konjanika može se povući paralela i sa slovenskim bogom Trojanom kao i Dažbogom koji je takodje hrom i boravi u podzemnom svetu.