IE8 accelerator
facebook fun page


                     Internet magazin Veles

Internet magazin Veles je nastao sa idejom da se promoviše kultura, umetnost i nauka slovenskih naroda. Redakcija magazina je nastala od članova foruma sajta www.starisloveni.com. Magazin će govoriti o Slovenima uopšte, slovenskoj istoriji, mitologiji, kulturi i velikim ljudima bilo iz nauke, kulture ili umetnosti koji su svako na svoj način uticali na tok istorije čovečanstva.

Preuzmite časopis Veles:

Veles - 1. broj

Veles - 1. broj

Časopis Veles - 2. broj

Veles - 2. broj

Časopis Veles - 3. broj

Veles - 3. broj

Časopis Veles - 4. broj

Veles - 4. broj

Časopis Veles - 5. broj

Veles - 5. broj

Časopis Veles - 6. broj

Veles - 6. broj

Časopis Veles - 7. broj

Veles - 7. broj

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže redakciji časopisa Veles. Ukoliko imate zanimljivu ideju za članak, strip ili možete na drugi način doprineti kvalitetu časopisa, molimo vas da nas kontaktirate preko e-pošte [email protected]. Radi održanja kvaliteta tekstova i budućeg poboljšanja, molimo vas da pre pisanja pročitate sledeće uputstvo za autore tekstova.