IE8 accelerator
facebook fun page


                           Mail kontakt

    Ukoliko imate neka pitanja, predloge, tehničke probleme, možete nam se obratiti putem e-pošte na sledeću adresu: info@starisloveni.com

Takođe možete kontaktirati nekog od autora sajta na neku od sledećih adrese:

nikola.milosevic@starisloveni.com - Web design, autor tekstova

ana.milojkovic-omi@starisloveni.com - ilustracije

romana.radovic@starisloveni.com - lektor, autor tekstova

jelena.salipurovic@starisloveni.com - prevod na engleski jezik (u pripremi)

snjezana.todorovic@starisloveni.com - prevod na engleski jezik (u pripremi)